Algemene voorwaarden

Algemene leverings-, betalings- en garantievoorwaarden per 1-11-2016

Door uw bestelling accepteert u de algemene commerciële voorwaarden en eventuele aanvullende leverings-, betalings- en garantievoorwaarden van P4P Handelsonderneming bv, verder P4P genoemd. P4P heeft het recht haar algemene en aanvullende leverings-, betalings- en garantievoorwaarden op enig moment te wijzigen voor nieuwe opdrachten.

Als u informatie of producten ontvangt, die niet voor u bestemd is of door u besteld zijn dan dient u P4P hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Onjuistheden van door P4P aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan P4P worden gemeld.

P4P garandeert dat de prijzen binnen de looptijd van de bestelling na de opdrachtbevestiging niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Voor de definitieve prijzen van producten, die gebaseerd zijn op beursgenoteerde (bijv. metaal)-noteringen geldt dat deze pas in de orderbevestiging worden aangegeven. Deze orderbevestiging is geldend en kan afwijken van het pro forma document. Force majeur kan ook tot prijsaanpassingen leiden. Hierover krijgt u altijd tijdig bericht.

U vindt de aanbiedingsprijs altijd op onze website of in de aanbieding. Voor de gevolgen van schrijf- en drukfouten en fouten die ontstaan zijn door automatische gegevensverwerking, zijn wij niet aansprakelijk.

Onze aanbiedingen zijn, tenzij anders aangegeven, af fabriek, excl. extra kosten zoals bijvoorbeeld verpakking, verzekering etc.

Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling(en) betaalt u een bijdrage, die afhankelijk is van het product, de productgroep en het gewicht. Deze informatie wordt altijd vooraf in de orderbevestiging aangegeven.

Bij de aanschaf van diverse producten brengen wij u waar van toepassing de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage in rekening. Deze bijdrage vindt u per artikel bij de productinformatie.

Vele producten zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan in de regel binnen 5 dagen bericht en houdt P4P uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle informatie betreffende leveringstermijnen zijn alleen een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

P4P legt de door u ingevulde gegevens vast voor de acceptatie en uitvoering van de overeenkomst en haar relatiebeheer. Tevens kan P4P uw gegevens gebruiken om u te informeren over aanbiedingen van P4P. U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens in te zien en aanpassing van deze gegevens te vragen. Voor vragen of klachten hierover kunt u richten aan: klantenservice@p4p-online.nl of via een brief aan: P4P Handelsonderneming bv, Genieweg 9, 3641 RH Mijdrecht.

De betalingstermijn voor de levering(en) is 14 dagen na factuurdatum. Voor de eerste levering geldt, vooruit betaling of een eenmalige incasso. Afwijkende betalingsvoorwaarden dienen vooraf door ons duidelijk te zijn geaccepteerd en hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. Vanaf de tweede levering dient de rekening binnen 14 dagen betaald te worden. Deze betalingsconditie geldt mede onder de voorwaarde dat u als opdrachtgever door ons of onze kredietverzekeraar geaccepteerd wordt.

Voor grotere orders of orders die speciaal voor een opdracht gemaakt worden, kan P4P een bankgarantie, vooruitbetaling, een aanbetaling en/of een betalingsschema vragen. Er kan altijd maar één factuur per klant bij P4P openstaan, d.w.z. dat een volgende opdracht pas geaccepteerd wordt als de openstaande factuur betaald is.

Voor alle opdrachten aan en leveringen van P4P bestaat er een volledig eigendomsvoorbehoud tot alle facturen volledig betaald zijn en er jegens P4P geen verplichtingen meer open staan.

Retourzendingen zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring van P4P. Retourzendingen zonder schriftelijke goedkeuring worden geweigerd. Alle kosten die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De garantie die P4P biedt op de door haar geleverde producten beperkt zich tot die garantie, die haar fabrikanten en leveranciers P4P bieden. Voor de leveringen van P4P geldt tevens dat de productaansprakelijkheid zich beperkt tot die welke door haar leveranciers en fabrikanten wordt geboden. Deze kunt u bij de aanvraag opvragen.

De opdrachtgevers van P4P zijn verplicht P4P van iedere wijziging in de inschrijving van de Kamer van Koophandel, een relevante organisatieverandering dan wel een verandering van het factuur- en afleveradres, verandering van bank- en BTW gegevens op de hoogte te stellen. Zolang P4P geen mutatiebericht heeft ontvangen, wordt geacht dat er niets veranderd is.

De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de door opdrachtgever bestelde artikelen die op het bekende adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u P4P om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de Kamers van Koophandel, de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Tot slot verklaart de opdrachtgever door het plaatsten van een opdracht, zich te houden aan de Nederlandse en Europese Wetgeving, in het speciaal genoemd de Sanctiewet (1977).

Deze wet is ter voldoening aan verdragen, besluiten of aanbevelingen van organen van volkenrechtelijke organisaties, dan wel aan internationale afspraken, met betrekking tot de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme.

Deze leverings-, betalings- en garantievoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij P4P Handelsonderneming BV, per email klantenservice@p4p-online.nl.

P4P Handelsonderneming bv
Genieweg 9
3641 RH Mijdrecht
klantenservice@p4p-online.nl

T: +31(0)297-233600
F: +31(0)297-233601

BTW: NL 8144.50.775.B01
KvK inschrijfnummer: 30203900

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden in PDF bestand op te slaan en af te drukken