FD Gazellen Awards 2009

Vol trots kunnen wij u vermelden dat wij ons FD Gazelle mogen noemen in 2009. Wij voldoen aan alle criteria om hiervoor in aanmerking te komen. De FD Gazellen Awards worden jaarlijks uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland.

Hoe komt de selectie van de FD Gazellen en de FD Gazellen 100 tot stand?

Men begint met anderhalf miljoen actieve bedrijven in Nederland. Hiervan hebben 20.000 bedrijven op de peildatum, 1 september, hun gegevens over 2008 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Bedrijven die geen omzetcijfer hebben vermeld, vallen af. Dit geldt vooral voor kleine bedrijven, die niet verplicht zijn een winst- en verliesrekening te deponeren. Aan hen is wel de mogelijkheid geboden om omzetcijfers direct bij Graydon bekend te maken onder vermelding van de FD Gazellen Awards.

Het voornaamste criterium om FD Gazelle te worden, is een omzetgroei van minimaal 20% over de periode van 2006 tot en met 2008. De omzetgroei dient tevens ononderbroken te zijn en in de eerste jaar behoort de omzet minimaal € 100.000,00 te bedragen. Het laatste jaar dient het nettoresultaat positief te zijn en in de voorgaande twee jaar maximaal één jaar verlieslatend. Daarnaast zijn eisen gesteld aan de financiële gezondheid. Die is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van de jaarrekening en de waardering voor het betaalgedrag.

Uitgesloten zijn bedrijven in enkele branches, waaronder pensioenfondsen, projectontwikkelaars en franchisenemers. Na deze selectie blijven 1500 bedrijven over, die door FD en Graydon uitvoerig worden onderzocht. Hiervan vallen ruim 800 af, vanwege ondermeer concernrelaties, onjuiste cijfers, onjuiste bedrijfsomschrijving of bedrijfsinformatie die niet kon worden geverifieerd. Uiteindelijk is men gekomen tot 691 Gazellen.

De FD Gazellen 100 bestaat uit de 100 snelste groeiers van de lijst, met maximaal 250 werknemers in dienst. Het zijn dus de snelst groeiende kleine en middelgrote bedrijven in Nederland.

Wij behoren tot deze 100 snelste groeiers en staan in de provincie Utrecht op de 4e plaats en landelijk op de 21e. Klik op de onderstaande bijlage voor het volledige krantenartikel.

Artikel FD Gazellen 2009