NIEUWE NORMEN VOOR DE BRANDVEILIGHEID VAN KABELS

Per 1 juli 2016 is de nieuwe Europese verordening bouwproducten (CPR) in werking getreden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs maar ook bestekschrijvers, architecten en installateurs zijn verantwoordelijk voor het selecteren van het juiste product met de bijbehorende brandklasse voor betreffende situatie. Onze kabels voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

De essentie van CPR is de verplichting om bouwproducten van een nieuwe CE-markering te voorzien, gekoppeld aan een zgn. ‘Declaration of Performance’ (DOP). Met deze prestatieverklaring worden eindgebruikers geïnformeerd over de prestaties van het product en de beoogde toepassing. Op basis van die informatie kunnen bestekschrijvers, architecten en installateur producten onderling vergelijken om tot een juiste keuze te komen.

Op etiketten komt een nieuwe CE codering en de juiste brandklasse moet erop worden vermeld.

Ook kabels vallen onder CPR m.b.t. hun gedragingen bij brand. De nieuwe Europese norm EN 50575:2014 geeft eisen voor het brandgedrag van kabels. Het betreft hier elektriciteitskabels en communicatiekabels met geleiders van metaal en glas (glasvezel) voor vaste installatie in bouwwerken, zowel in gebouwen als in civieltechnische werken. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen.

In Nederland zijn de nieuwe eisen verwerkt in NEN 8012 die de ‘Nederlandse Technische Afspraak NTA 8012’ vervangt. NEN 8012 geeft een methodiek. Voor een keuze van het kabeltype in de installatie, ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling (‘reaction on fire’) van en via deze elektrische leidingen. Bovendien wordt in deze methodiek rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade van brand. Vanaf 1 Juli 2016 zijn de brandklassen van toepassing. Tot 1 Juli 2017 geldt een overgangsjaar waarin nog ‘oude’ typen kabels mogen worden toegepast, vanaf 1 juli 2016 is de nieuwe wet- en regelgeving verplicht.

Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen introduceren wij een nieuwe generatie brandveilige kabels, geheel in overeenstemming met de nieuwe wet- en regelgeving. Wij zullen, samen met onze fabriek(en) u gedurende de overgangsperiode helpen om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving.