110kV kabel, eindsluitingen en montage

P4P is gevraagd door een elektrotechnische industrie in Nijmegen een compleet hoogspanningskabel project te realiseren. Een aantal omstandigheden hadden een belangrijke invloed op het uiteindelijke project.

De kabel moest geschikt zijn voor een spanning van 110kV. Daarnaast moest de kabel een stroom kunnen geleiden van 3000A. Verder waren 6 eindsluitingen nodig voor een goede en veilige installatie. Het geheel moest ook gelegd, afgeblokt en geïnstalleerd worden terwijl de prioriteit van de klant bij zijn eigen productie lag, waardoor een continue montage niet mogelijk was.

Na een lange zoektocht om tot een passende kabel te komen met deze specificaties en geschikt voor deze projectlengte, is er gekozen voor een kabel, die aan alle eisen voldeed en tevens nog een semi geleidende buitenmantel had voor eventuele meting van mantelfouten.

Toen de kabel bekend was en direct gereserveerd moest worden is een aantal bedrijven gevraagd of men voor deze kabel een zestal eindsluitingen kan aanbieden. Omdat deze kabel buiten de standaard specificaties viel, moesten ook de eindsluitingen aangepast worden naar deze eisen zonder daarbij de certificering van de typekeuring te niet te doen.

Nadat het project enkele maanden vertraagd was, is ook de selectie van het montagebedrijf vooruit geschoven. Bij het begin was er ook tijdsblok vrij waarin aaneengesloten gewerkt kon worden en waren de civiele werkzaamheden zover dat het project een aanvang kon nemen.

In eerste instantie werden alle veiligheidsvoorzieningen getroffen en zijn steiger en hijsfaciliteiten opgebouwd. Daarna zijn de 3 kabels getrokken en gemonteerd. De montage hoogte van de isolatorvoet bedroeg ca. 6 meter. Met een diameter van ca. 13 cm was ook het trekken van de kabel een zware klus, waarbij zeker de kwetsbaarheid van de kabel een rol speelde en tot tevens tot waakzaamheid en een hoge mate van zorgvuldigheid.

Toen de kabels in een zeer nauwe ruimte geplaatst en gemonteerd waren kon er met het strekken van de kabel begonnen worden. Verwarming van de kabel en het onder mechanische spanning rechtmaken zijn activiteiten die ruim een etmaal in beslag nemen.

Daarna kon met een korte onderbreking van enkele dagen voor productietesten van klant de eindsluitingen voorbereid, geplaatst en afgemonteerd worden.

Het project zich daarna verschoven naar de buitenzijde. Ook hier waren de eindsluitingen te plaatsen op ca. 6 meter hoogte. Het kabeltrekken en opsteken was een uitdaging op zich. Toen dat gerealiseerd was kon de dragende constructie geplaatst worden en de montagefaciliteiten zoals steigers, beveiliging, tent-bouw en verwarming geplaatst worden.

Toen ook in het buitengedeelte alle benodigde werkzaamheden gerealiseerd waren, kon het werkterrein weer opgeruimd worden en was het project voor P4P afgesloten.