540 st nieuwe MS  condensatoren

P4P BV is gevraagd door een industrie op zoek te gaan naar 540 stuks MS condensatoren t.b.v. hun test faciliteiten. Hierbij moesten wij rekening houden met een aantal belangrijke factoren.

De condensatoren moesten dezelfde eigenschappen hebben als de bestaande types, mochten absoluut niet lekken en moesten voorzien zijn van een interne zekering.

Na een aantal voorbereidende bezoeken hebben wij aangeboden het gehele project aan te bieden met de levering van de condensatoren, de koperen aansluitingen en verbindingen, isolatoren en de installatie van het werk. Tevens is de opdracht gekregen voor de afvoer en recycling van de bestaande condensatoren.

Een intensieve wereldwijde zoektocht heeft er uiteindelijk toe geleid dat we gezamenlijk met onze klant op basis van een anonieme technische evaluatie tot een shortlist van 3 bedrijven kwamen.

Alle drie bedrijven zijn door P4P geëvalueerd middels een bezoek op het kwaliteitsborgingssysteem en de stand der techniek van de productie en orderafhandeling, zowel administratief als logistiek.

Een van deze bedrijven produceerde in een financiële dollar omgeving. Deze optie werd door de klant afgewezen, vanwege het valuta risico gedurende  de productie.

Uiteindelijk kwam een Italiaanse fabrikant met zeer kleine verschillen als beste uit de evaluatie.

Daarna hebben wij gezamenlijk met de technische staf van de klant een “Factory Acceptance Test uitgevoerd. Hierbij werd een selectie gemaakt van de te testen condensatoren, waarbij op iedere condensator alle van te voren vastgelegde tests met goed gevolg werden afgesloten.

De condensatoren werden vrijgegeven en overgedragen aan de klant. Een week later werden de condensatoren naar de projectlocatie vervoerd. Met dit project hebben wij de klant volledig ontzorgd

Enkele weken daarna hebben wij samen met de installerende partij de eerste badge van 180 stuks condensatoren uitgewisseld. De oude condensatoren werden los gebout en uit de rekken genomen. Voor de hele uitwisseling was een periode van 2 dagen beschikbaar.

Een transport rollenbaan is gebouwd om het werk voor de monteurs te verlichten. Over deze rollenbaan werden oude afgevoerd en de nieuwe condensatoren naar de montageplaats gebracht.

Na deze 2 installatie dagen is er een evaluatie geweest met alle betrokken partijen en is het project naar ieders tevredenheid overgedragen. Inmiddels is de testfaciliteit weer volop in gebruik.

Alle nieuwe condensatoren werden eerst in de bestaande banken gezet om vervolgens aangesloten te worden op het bestaande systeem middels koperen verbindingen. Bij deze aansluiting was het van essentieel belang dat men monteerde met het juiste aandraaimoment, dit om toekomstige schade te voorkomen.

Om de klant totaal te “ontzorgen” heeft P4P er ook de oude condensatoren afgevoerd door een specialiseerd recycle bedrijf, dat voor deze werkzaamheden gecertificeerd was.

Met dit project hebben wij de eerste batch van 180 stuks naar alle tevredenheid afgerond.