Project Stepwise

P4P levert 2 grote sintermetalen filters voor het Stepwise project om CO2 uitstoot in de staalindustrie te verminderen

Stepwise is een project dat wordt uitgevoerd binnen een Europees programma ter verduurzaming van de staalproductie.

De ijzer en staal industrie was verantwoordelijk voor een jaarlijkse productie van 2.6 Gt CO2/jaar in 2005, dit vertegenwoordigt 6% van het totale CO2 uitstoot en 16% van de totale industriële uitstoot van CO2.

Stepwise wilde, samen met TNO/ECN de CO2 uitstoot in de staalindustrie verlagen van ongeveer 2 ton CO2/t staal tot onder de 0.5 ton CO2/t staal.

Voor dit project vroeg ECN ons of wij een tweetal grote filtersets konden aanbieden. Omdat deze filters veel zwaarder uitgevoerd moeten worden dan gebruikelijk is voor de meeste toepassingen, heeft P4P in overleg met ECN gekozen voor een constructie waarbij de standaard gesinterde RVS platen die gebogen gewalst worden en schuin, verspringend gelast, tot grote ronde buizen.

Deze buizen zijn door hun vorm en verbindingstechniek extreem sterk. De benodigde afschermingen zijn er aan de buitenzijde opgelast, zodat er een goede, gelijkmatige filtratie en doorstroming plaatsvindt.

Omdat een filter-unit bestaat uit een filtrerend deel met aan beide zijden een massief deksel, zijn er aan de binnenkant nog separate steunstangen toegepast. Deze stangen worden geplaatst tussen de bodemplaat en de afdekplaat om te voorkomen dat het filter gaat vervormen.

De filter-units worden daarna met pakkingen afgedicht. Beide systemen worden geïntegreerd in één groter geheel. Deze complete combinatie wordt dan geplaatst om de testen uit te voeren.