Renovatie verlichting start en landingsbanen Schiphol

P4P heeft eind 2010 een vervolgopdracht gekregen om een complete aanbieding te verzorgen voor de kabels voor de renovatieprojecten van de verlichting van de start-, landings- en rolbanen op Schiphol.

Enkele jaren geleden heeft P4P, na uitgebreide onderzoeken en testen, een tweetal
kabels ontwikkeld, die specifiek voor deze verlichting van Schiphol nodig zijn.

Deze kabels zijn inmiddels voor diverse projecten geleverd, geïnstalleerd en getest.

P4P heeft het mogelijk gemaakt om Schiphol per project te voorzien van de benodigde kabels. Voor de logistiek en de grote verschillen in de projecten en de grootte van de projecten moesten speciale vormen van samenwerking ontwikkeld worden. Dit leidde tot een nieuw concept waarvan de eerste levering midden 2010 gerealiseerd is.

Inmiddels wordt deze samenwerking nu verder uitgebreid voor de lopende en komende projecten.