Tractie transformator Noord-Zuidlijn

Enige tijd geleden is P4P BV aangesproken door een delegatie van medewerkers van het GVB.

Met specifieke vragen over de techniek, levertijden en overige mogelijkheden van de fabriek en haar producten hebben wij een zeer passend en uitgebreid antwoord kunnen geven.

Daarmede was het vertrouwen gewekt mede door de informatie over diverse andere projecten die P4P BV recent gerealiseerd heeft.

Voor de technische afstemming van deze 3,15 MVA tractie transformator zijn er diverse gesprekken geweest. Dat geldt ook voor de afwikkeling van de levering, alsmede de overige commerciële voorwaarden.

Op advies van P4P heeft het GVB gekozen voor een transformator met bijzonder lage verliezen. Deze extra investering liet zich economisch zeer goed rechtvaardigen. Verder draagt dit bij tot een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en draagt bij aan duurzaamheid en milieu.

Nadat de transformatoren compleet getest zijn op alle aspecten wordt deze klaargezet voor de F.A.T. Een aantal medewerkers van het GVB is hiervoor uitgenodigd. De reis en het verblijf worden door P4P georganiseerd.

Nadat alles akkoord bevonden is worden in het F.A.T. document de testresultaten door beide partijen geparafeerd en is daarmee de levering van de transformatoren volgende stap.

P4P verzorgt voor het GVB het transport naar de plaats van bestemming of de tijdelijke opslag als de definitieve plaats nog niet gereed is.