Uitwisseling 180 condensatoren

P4P is gevraagd door een elektrotechnische industrie in Nijmegen om op zoek te gaan naar 540 condensatoren t.b.v. hun test faciliteiten. Hierbij moesten wij rekening houden met een aantal belangrijke factoren.

De condensatoren moesten dezelfde eigenschappen hebben als de bestaande types, mochten absoluut niet lekken en hebben een interne zekering.

Na een aantal bezoeken hebben wij aangeboden het gehele project aan te bieden met de levering van de condensatoren, de koperen aansluitingen en verbindingen, isolatoren en de installatie van het werk.

Tevens is in opdracht gekregen de afvoer en recycling van de bestaande condensatoren op ons te nemen.

Een intensieve wereldwijde zoektocht heeft er uiteindelijk toe geleid dat we gezamenlijk met onze klant op basis van een anonieme technische evaluatie en daarna een anonieme commerciële evaluatie tot een shortlist van 3 bedrijven.

Alle drie bedrijven zijn door P4P geëvalueerd middels een bezoek op het kwaliteitsborgingssysteem en de stand der techniek van de productiefaciliteiten en orderafhandeling, zowel administratief en logistiek.

Een van deze bedrijven produceert in een financiële dollar omgeving. Deze optie werd door de klant afgewezen, vanwege het valuta risico over de tijd.

Uiteindelijk kwam een Italiaanse fabrikant met zeer kleine verschillen als beste uit de evaluatie.

Begin oktober hebben wij gezamenlijk met de technische staf van de klant een Factory Acceptance Test uitgevoerd. Hierbij werd een selectie gemaakt van de te testen condensatoren, waarbij op iedere condensator alle van te voren vastgelegde tests met goed gevolg werden afgesloten.

De condensatoren werden vrijgegeven en overgedragen aan de klant. Een week later werden de condensatoren naar de projectlocatie vervoerd.

Met dit project hebben wij de klant volledig ontzorgd

Begin november ’14 hebben wij samen met de installerende partij de eerste badge van 180 stuks condensatoren uitgewisseld. De oude condensatoren moeten los gebout en uit de rekken genomen worden. Voor de hele uitwisseling was een periode van 2 dagen beschikbaar.

Een transport rollenbaan is gebouwd om het werk voor de installateurs te verlichten. Over deze rollenbaan werden oude afgevoerd en de nieuwe condensatoren naar de montageplaats gebracht.

Na deze 2 installatie dagen is er een evaluatie geweest met alle betrokken partijen en is het project naar ieders tevredenheid overgedragen. Inmiddels is de testfaciliteit weer volop in gebruik.

Alle nieuwe condensatoren werden eerst in de bestaande banken gezet om vervolgens aangesloten te worden op het bestaande systeem middels koperen verbindingen. Bij deze aansluiting was het van essentieel belang dat men monteerde met het juiste aandraaimoment, dit om toekomstige schade te
voorkomen.

Om de klant totaal te “ontzorgen” heeft P4P er ook voor gezorgd dat de oude condensatoren zijn afgevoerd door een specialistisch recycle bedrijf, dat voor deze werkzaamheden gecertificeerd was.

Met dit project hebben wij de eerste batch van totaal 540 stuks naar alle tevredenheid afgerond en staan we aan de vooravond van de volgende batch die naar alle waarschijnlijkheid medio 2017 zal worden geleverd en gemonteerd.